Solicita já a tua cópia autografada e com dedicatória! (disponível em Portugal continental) - Clica aqui

Mevzuat ve Yargıtay Kararları

Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kanunun disiplin suçu olarak cezalandırdığı eylemler 47-61/A  maddeleri arasında yer almaktadır. Maddelerinde yüksek disiplin kurulunun disiplin cezası vermesi durumunda bu cezalara karşı ilgilinin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde genel kurula itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Genel kurul, kararı onamadığı takdirde, kararı ya kaldırır, ya değiştirir veya soruşturmanın Ler mais…